Kendine Yeterli Toplum: Yerellik ve Doğayla Uyumlu Ekolojik Yaşam

emet değirmenci

E-NaturalHost

Emet Değirmenci (English is below)
<koru.ora@gmail.com>

Emet Degirmenci 10 yıldan fazla Jeofizik mühendisi olarak çalışıp sonra ekolojiye merak sardı. 20  Yıldan fazla emek vermekte olduğu dünya ekoloji  hareketi onu doğa gözlemi ve  doğal örüntüleri derinliğine araştırmaya götürdü. Öğretmenlik dahil edindiği üç permakültür sertifikası ve 1998 yılından itibaren yaşadığı Avustraya, Yeni Zelanda ve Amerika’daki eko-topluluklara katkılarda bulundu.

Avustralya da Ekoturizm diploması okudu. Ekolojik yolla toplumsal bir dönüşüme inanan Değirmenci 2007 yılında Aotearoa/Yeni Zelanda  çok kültürlüğe dayanan Innermost Gardens kollektif kent bahçesi ağını kurdu ve bu proje ile Uluslarası Barış Federasyonu (Universal Peace Federation) ödüllü aldı. http://www.innermostgardens.org.nz/

ABD nin Washington eyaletinde Eden Reframed adlı bir toplumsal eko sanat  projesinde permakültür danışmanı olarak yer almıştır.

2007 yılından bu yana  permakültür sertfika programında  Kıbrıs yeni Zelanda Amerika ve Türkiye dahil onlarca  uygulamalı Ekolojik Restarosyon kursunda asıl öğretmen (öğretim kolaylaştırıcısı) ve uygulamalarda yönlendiri olarak yer aldı.

Geçiş kentleri (Transition Towns) sertfikası da bulunan Değirmenci Yeni Zelanda da  2 yıl Wellington Bölgesindeki Toplum Destekli Tarım ağının genişletilmesi ve Wellington nu n ilk kent meyva bahçesi nin kurulmasına çaba harcadı.

Toplumsal cinsiyet konusunda Avustralya Melbourne Üniversitesi’nde 2006’da yaptığı yüksek lisans çalışması onu toplumdaki işbölümü, tarımda ve gıda endüstrisinde kadının yerini derinliğine anlamaya  yöneltti. Küresel neoliberal politikalarla hızla erozyona uğrayan gerçek gıda üretiminde  kadının (ve diğer cinslerin) yeri konusunda bağımsız araştırmacı oldu. Halen Ekoloji ve Kadın eksenli çalışmaları hakkında ulusal ve uluslarası bir dizi etkinliklere davet edilmektedir.

2014 yılında Westcost Women’s Permaculture Conference  da Starhawk’la birlikte asıl konuşmacı olarak yer  almıştır.  http://westcoastwomenspc.weebly.com/presenters.html

2012 Yılında Organik Arazi Yönetimi konusunda ABD Oregon Tilth’dan sertfikasını alan Değirmenci yenebilir ekolojik  peyzaj hakkında deneyimler edindi.

2011 Yılından bu yana Türkiye de ilk kez Yerel Üret Yerel Tüket sloganını öne atarak gıda üretimi ve tüketiminin tekrar yerelleşmesi konusuna dikkat çekmiştir.  Ankara Ekolojik Toplum ve Yaşam Günleri iöin lokomotif görevini üstlenmiştir. 2012 Yılında Van da meydana gelen yıkıcı deprem sonrası sismoloji ve permakültür deneyimlerini birleştirerek Türkiye’nin ilk afet sonrası ekolojik restorasyon/permakültür projesini gerçekleştirerek deneyimleri ABD de odaklı  Permaculture Activist Magazine de yayınlamıştır.

Değirmenci Kadınlar Ekolojik Dönüşümde kitabının editörü ve projesinin gelişticisidir.  Son yıllarda gıda özgürlüğü konseptiyle ekolojik alet çantamız konulu bir kitap çalışması yapmaktadır. http://www.youtube.com/watch?v=rwiJyYYXzdY

Odaklandığı konulardan bazıları: Yenebilir peyzaj, kurak alan stratejileri ekotopluluklar yabanıl alanlar, ekoloji ve kadındır.

Sebze ve meyvayı dalından koparıp yemek, kar altında dahi taze aromatik yenebilir otlar toplamak, odun ateşinde dostlarıyla sosyalleşmek tutkularından bazılarıdır. Toplumsal ekolojik dönüşüme gerek yazıları, gerekse öğreticilik,  danışma, tasarım ve uygulama yönüyle emek veren Değirmenci için toplumsal dinamikleri anlamak önemlidir. Türkiye de ve dünyada 2010 dan bu yana ekolojik beceri atolye çalışmaları, yenebilir peyzay (gıda ormanı ve tarımsal ormancılık) çalışmalarını sürdürmektedir. Düşü; kimsenin birbirini  ötekileştirmediği bir toplumda yaşamak…ve ekotoplulukların yeryüzüne mantar kökleri (mycellıum) gibi yayıldığını görmek.

hakkında bazı öğrencileri ne dedi?

İlk defa duyduğumuz ‘permakültür’ kelimesini zihnimize aşılayan olaylar zincirinde, bugünkü dünya görüşümüze bizi taşıyan en önemli deneyimlerden biri oldu Emet hoca ile aldığımız eğitim. Bizden sonraki öğrencilerinin de benzer tecrübeler edindiğinden ve edineceğinden eminiz. ~Emre Rona

Emet Degirmenci ile permakültür sadece teorik değil pratiktirde.

Permakültür sadece, yagmur hendekleri, gıda ormanları, örüntüler,

hugelkultur, zonlar degil onun yaşamınıza yer bulmasıdır.

Emet Degirmenci ile permakültür dayanışmadır, paylaşmadır, zor anlarımızda

(Van/Ercis Deprem sonrası projesi gibi) ekolojik tasarımı kullanmaktır. ~ Ayça Gülgeç

2010 Yılında Erdek Ekolojik Restorasyon kursu eğitmenlerinden biri olarak tanıdığım Emet Değirmenci 2013 yılında Kıbrıs’ta ekolojik yaşam tasarımını tanıttı ve seçilen bir okulda ve kırsalda başarılı uygulamalı eğitimler verdi. Kıbrısta başlattığımız kolletif harekete ilham verdi. 2014 Yılında da kendisinin sertfika kursunu aldım. Başka bir dünya mümkün diyorsanız permakültür çözüm yollarını gösteriyor. ~ Anıl Özgürün

”Haziran 2012’de Emet Değirmenci’nin verdiği Permakültür Tasarım Sertifikası Eğitimi’ni tamamladım. Kursun hemen ardından Emet’in Van’da verdiği Ekolojik Restorasyon ve Permakültür öğretim proğramında ona asistanlık yaptım. Sonraki iki yıl yüksek lisansım dolayısıyla Avrupa ve Amerika’da çeşitli yerlerde bulundum. Bütün bu süreçlerde de Emet’in doğal döngüleri derin algılayış ve öğretiş biçimi; meraklı ve gözlemci bakış açısı; permakültür, doğa ve insana karşı olan yürekten bağlılığı bana hep ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. ~Yeliz Mert

Sevgili Emet Değirmenci ile beraber geçirdiğimiz teorik+pratik eğitim günlerinde birçok teknik kazanımım oldu. Sonrasında 2012 yılında, dezavantajlı çocukların okuduğu bir devlet okulu olan Beykoz İş Okulu ile gönüllü bir proje yaparak yükseltilmiş yatak, kompost ve şifalı otlar spirali uygulaması yapma şansım oldu. Kenttin teraslarında bostanlarında yaptığım bir dizi uygulama yanında yaşamımızda birbirini etkileyen sadeleşmeler oluştu. 2014-Ağustos’unda İstanbul’dan İzmir-Urla ilçe sayfiyesine taşındık. Yol ve yolculuk devam ediyor, topluluk bilinci, dayanışma ruhu ve sadeleşme konularında hayatımda dönüm noktalarından biri olan sevgili Emet Değirmenci’ye teşekkürü borç bilirim!~ Mehmet Gürmen

2011 yılında Permakültür ve Emet Değirmenci ile tanıştım. Bu sertfika programı Şile deki bahçemin uygulama alanı olarak kullanılması bana çok şey kazandırdı. Teorik bilgileri aldığım sırada arazimdeki evimin ne kadar yanlış konumda olduğunu, devamlı toprak kaybı yaşadığımız arazimiz için aslında ne kadar kolay, doğaya zarar vermeden önlemler alabileceğimizi öğrendim. Ekolojik yaşam ilkelerini bir yaşam felsefesi olarak benimsedim ve o günden beri bitkiler, hayvanlar, tabiat, barınaklar, insanlar ve toplulukların uyum içinde hayatiyetini sürdürmeleri hedefim oldu. Hedefimi gerçekleştirmek için 2013 temmuz ayında “Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği’ni” kurduk. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)’nin yürüttüğü “Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Projesi” kapsamında 2013 yılı en iyi organik çiftlik ödülünü aldık. ~Fatma Denizci

Bazı yazı ve etkinlik videolarına blogu dahil şu linklerden de ulaşabilirsiniz:

http://ekoloji.org

http://www.kuyerel.net

http://permakulturplatformu.org/

***

About Emet Değirmenci

Emet has been fascinated and inspired by the natural forms and human interaction from a young age. She has carried her childhood memories planting and harvesting festivals from Turkey where ever she has lived.  Emet found her love for stewardship and community, and has been sharing her experience and vision ever since. As an accomplished geophysical engineer, who has worked as a seismologist for the Technical University of İstanbul for 14 years. She decided in 1997 to invest her studies and efforts around healthy and restorative ecology and community building and completed:

 • Diploma of ecotourism in Australia, 2000.
 • Permaculture certificate, 1997 and advanced level along with her vision Innermost Gardens project establishment and development  http://www.innermostgardens.org.nz/ 2009 and being acknowledged as a Peace Ambassador by the Universal Peace Federation for this project in 2008.
 • Transition Towns certificate and active involvement and support to establish a community orchard in South Wellington, 2008-2009.
 • International conference speaker/presenter in Gender and Development and Multiculturalism and Ecology, since 2006-
 • North-West Permaculture Convergence presenter since 2009 in the US.
 • Permaculture consultant for the Eden Reframed Eco-Art project  and installed  a food forest  for educational purpose  on Vashon Island, WA 2011.
 • Board member of Social Ecology and Demonstration School http://www.socialecologyvashon.org/ 2010-
 • Editor and the contributor of the book Kadınlar Ekolojik Dönüşümde published by Yeni İnsan Yayınevi , 2010.
 • Initiated and run Turkey’s first ecological restoration/permaculture aid project after Van earthquake in 2012 and the article is published in the Permaculture Activist Magazine: http://www.permacultureactivist.net/

Some of her recent focuses are perennial edible landscape, dry land strategies and eco communities.

Yo can  read some of writings about permaculture, ecology and gender on the following links as well as this blog.

http://permakulturplatformu.org/

http://ekoloji.org

http://www.kuyerel.net

Emet mostly lives  in Seattle and enjoys growing and bartering her own produce as well as practices mutual support with her neighbors.  Her dream is to live in an ecological community which is socially just and ecologically inter connected.  Her full profile and qualifications also can be seen at

http://permacultureglobal.com/users/875-emet-degirmenci

Comments on: "emet değirmenci" (2)

 1. […] yıldır ekolojik konularda faaliyet gösteren Emet Değirmenci ile bu mayıs ayında Gümüşlük Akademisi‘nde gerçekleştireceği Aklın Ekolojisi ve […]

 2. al7ayatu madrasati said:

  Hello
  I am looking for permaculture consultants in Turkey. The websites I found so far either no reply, or emails are old and not in use.

  Your help is greatly appreciated

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

%d blogcu bunu beğendi: